VĂN PHÒNG SKYRAY AIR VIỆT NAM

Toà nhà MD COMPLEX TOWER, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (+84) 3200 1020/ (+84) 984 222 900

Số fax: 024 3259 5628